Välkommen till FENIX helhet

Vi erbjuder rådgivning genom dialog
med fågel FENIX som inspirationskälla!

När fågel FENIX framträder är det ett tecken på omvälvning och förnyelse - förnyelse som inger hopp!

Myten om fågel FENIX beskriver den odödliga eldfågeln som ledsagaren av vishet och kunskap. Den lever 500 år innan den dör och återuppstår. När slutet - och därigenom den nya början - är nära, bygger den ett näste av kvistar från kanelträd. Fågeln och nästet blir båda till aska som den nya fågel FENIX reser sig ur. Fågel FENIX har då återuppstått i en mer ädel och unik form.

Tårar från en fågel FENIX sägs ha helande krafter. I alkemin står fågel FENIX för materia prima som förintas och förvandlas till de vises sten. Fågel FENIX är även en stjärnbild.

Myten om fågel FENIX har alltid tilltalat och inspirerat mig. Jag tolkar den som att man ur slutet kan hämta ny kraft att börja om och återuppstå.

"...and from the ashes it will be reborn, and its tears will heal..."

Copyright FENIX helhet genom Cecilia Freij Tengroth